abc-synskirurgi

ABC-Synskirurgi

abc-synskirurgi

ABC-Synskirurgi

Våre resultater

Vi i ABC Synskirurgi sender jevnlig inn alle våre resultater til Bausch & Lomb (en av verdens ledende leverandører innen øyehelse) for evaluering. Ikke alle aktører i bransjen gjør dette, men vi ser verdien i å få en ekstern vurdering av vårt arbeid og våre resultater.

Optiker og "Application specialist", Ingrid Leidner, hos Bauch & Lomb har utarbeidet statistikken under for oss. Hun sier følgende: 

Sikkerhet og trygghet for pasienten er noe av det viktigste før og under en laserbehandling. Mange pasienter er urolige og har lest seg opp på forhånd, ikke minst om mulige komplikasjoner og problemer. At fagfolkene hos ABC Synskirurgi har så lang erfaring og er et stabilt team, er en stor trygghetsfaktor for pasientene. Når ABC kan vise til så bra resultater som de gjør, handler det også om at de er gode på å skille ut de som ikke egner seg for operasjon. Den samlede erfaringen betyr høy sikkerhet, og man skal som pasient ha respekt for øyelegens veiledning dersom øyelegen fraråder operasjon.

Statistikken som følger, er basert på dette materialet:

  • Totalt 808 øyne
  • 427 øyne hos kvinner
  • 381 øyne hos menn
  • Aldersfordeling: 18 til 66      år
  • Gjennomsnittsalder: 37,6 år
  • Gj.snitt synsfeil (SE) før operasjonen: -3,75D

Bildet under viser hvor bra synet blir etter inngrepet, hvor effektiv behandlingen er. Utvalget av pasienter er fulgt nøye opp med undersøkelser etter 1 dag, 1 uke, 1 måned og 3 måneder etter operasjon. Vi ser hvordan synet er uten briller etter operasjon sammenliknet med bruk av briller før operasjon. Etter 3 måneder viser resultatene hos ABC nesten 1.1 (den røde linjen). Et resultat på 1.0 ville betydd samme resultat etter operasjon uten briller som før operasjon med briller. Til sammenligning ligger både FDA-studien (den amerikanske kontrollmyndigheten Food and Drug Administration) og ZO-Global-Cohorte (gjennomsnittet av alle lignende klinikker i verden) et godt stykke under ABC synskirurgi. Det er vi svært stolte av!

 

På neste oversikt ser vi hvordan resultatene fra en laserbehandling utvikler seg over tid. SE står for sfærisk ekvivalent og beskriver summen av synsfeilene.

Når vi går inn i diagrammet, ser vi eksempelvis at 71 % av pasientene kun en dag etter operasjonen har en synsfeil på +-0,25, og etter 3 måneder har 83 % en synsfeil på kun +-0,25.

Som det også går frem, kan 96 % forvente å havne innenfor +/- 0,5D i styrke. Det vil i praksis si at 96 % kan forvente brillefrihet etter behandling.

Resultatene viser at pasientene uansett grad av synsfeil, får det resultatet man er ute etter. Det betyr at om man eksempelvis er sterkt nærsynt på – 8, så kan man forvente å få et like godt resultat som en pasient med synsfeil på – 3.

I det neste bildet er tallene fra den nederste linjen i forrige bilde fremstilt i en graf. Den viser at det ønskede resultatet er oppnådd.
Bestill forundersøkelse

Gjennom vår grundige forundersøkelse finner vi den behandlingen som passer best for deg og din synsfeil.

Hva sier våre kunder?

Les hva våre kunder sier om sin opplevelse hos oss, og hvordan øyeoperasjonen har forandret deres liv.

Spørsmål og svar om synskirurgi

Vi gir deg svar på noen av de aktuelle spørsmålene forbundet med en øyeoperasjon.