Under behandling

Lurer du på hva som venter deg under behandling hos ABC-synskirurgi? Her vil du få et innblikk i hva som venter deg når du skal ha en øyeoperasjon hos oss.

To ulike øyeoperasjoner

Vi deler våre behandlinger inn i 2 hovedgrupper; LASER og RLE (linsebytte). Hvilken metode som benyttes, avhenger av hva som kommer frem under forundersøkelsen. Ved begge metodene benytter vi markedets nyeste og beste teknologi for å komme trygt frem til det beste sluttresultatet.

Dette skjer under øyebehandling

  • Først vil du bli tatt godt i mot av vårt personale, før sykepleieren går gjennom hva som venter deg og svarer på eventuelle spørsmål

  • Deretter vil du etter kort tid bli med inn på operasjonsstuen for operasjon. Denne varer mellom 15 – 25 minutter, avhengig av type operasjon

  • Etter laserbehandlingen ligger du og hviler i ca 30 minutter, før en av oss vil skal snakke med deg om tiden etter behandling


Etter RLE-operasjon kan du normalt reise hjem rett etterpå. Du får med mørke beskyttelsesbriller og informasjon om øyedråper og hvordan du skal dryppe deg i tiden etter operasjonen.