Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder ABC Synskirurgi, org. nr. 984890788 ("ABC Synskirurgi") behandling av personopplysninger om kunder og besøkende på https://abc-sk.no/ ("Nettsiden"). Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger ABC Synskirurgi samler inn, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. ABC Synskirurgi vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

1 Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

ABC Synskirurgi er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til ABC Synskirurgis behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: Skiringssalveien 20 3208 Sandefjord. Du kan også sende en e-post til post@abc-sk.no eller ta kontakt på telefonnummer 800 80 222.

2 Personopplysninger som behandles

ABC Synskirurgi behandler følgende kategorier av personopplysninger om kunder og besøkende på Nettsiden:

i) Kontakt- og betalingsopplysninger; som fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdato, kredittkortopplysninger eller annen betalingsinformasjon, adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.;

ii) Opplysninger om ditt kundeforhold til ABC Synskirurgi; som behandlingshistorikk;

iii) Opplysninger knyttet til forundersøkelser; som fødselsnummer, helse- og behandlingshistorikk, opplysninger om synet, øyesykdommer, symptomer etc.;

iv) Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Nettsiden; som informasjon som samles inn gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler (se nærmere under punkt 10). Eksempler på informasjon som kan samles inn er hvilken nettleser du benytter, hvilket tredjepartsnettsted som koblet deg til Nettsiden, søkeordene du taster inn på Nettsiden, de spesifikke sidene du besøker på Nettsiden, og hvor lenge du besøker Nettsiden av gangen;

v) IP-adresse (nummeret som identifiserer datamaskinen din på nettet) og annen informasjon om datamaskinen din; ABC Synskirurgi kan også lagre IP-adressen din og annen informasjon om datamaskinen din i systemadministrasjonsøyemed (for eksempel til å beregne hvor mange brukere som har besøkt Nettsiden). IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker Nettsiden, deretter blir den enten slettet eller anonymisert.

ABC Synskirurgi mottar opplysningene direkte fra kunden eller samles inn via Nettsiden. I noen tilfeller kan ABC Synskirurgi innhente personopplysninger om deg fra tredjeparter.

3 Formål med og grunnlag for behandling av personopplysninger

ABC Synskirurgi behandler personopplysninger for følgende kategorier av formål:

i) Administrasjon av kundeforhold; for å oppfylle avtaler med deg, følge opp kundeforholdet, besvare dine forespørsler på Nettsiden, reservere time for forundersøkelse og gi deg varsel når det er på tide å foreta ny undersøkelse.

ii) Analyse- og markedsføringsformål; for å forbedre ABC Synskirurgis produkter og tjenester, samt Nettsiden.

iii) Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser; for å overholde lovpålagte krav til journalføring, helsepersonell, regnskap, for å varsle deg om endringer i denne personvernerklæringen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter. ABC Synskirurgi er blant annet, i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalloven, forpliktet til å føre journal for kunder som gjør visse typer undersøkelser hos oss. Der angis blant annet opplysninger om identitet, fødselsnummer, relevante opplysninger om helsehistorikk, opplysninger om behandling og tiltak.

iv) Ivaretakelse av ABC Synskirurgis eller tredjeparters rettigheter; for å etablere, utøve og imøtegå rettskrav som ABC Synskirurgi mener å ha, eller rettet mot ABC Synskirurgi fra kunder, medlemmer, tredjeparter eller offentlige myndigheter.

4 Oppbevaring av personopplysninger

ABC Synskirurgi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge det er grunnlag for det i gjeldende personvernregelverk.

ABC Synskirurgi er i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalloven forpliktet til å føre en journal for de kunder som gjør undersøkelser hos oss. ABC Synskirurgi vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for at i) ABC Synskirurgi kan oppfylle forpliktelser etter avtale med deg, ii) kan ivareta sine interesser, herunder å etablere, utøve og imøtegå rettskrav; og iii) kan oppfylle lovpålagte krav, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

5 Beskyttelse av personopplysninger

ABC Synskirurgi tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

6 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

ABC Synskirurgi kan utlevere dine personopplysninger til tredjeparter innenfor rammen av de formål som er fastsatt i denne personvernerklæringen. ABC Synskirurgi kan for eksempel utlevere personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for ABC Synskirurgi, slik som hostingleverandører, eller leverandører som tilrettelegger for betalingsformidling etc. Slike leverandører og underleverandører kan være etablert utenfor EU og EØS.

Leverandører og underleverandører vil kun behandle personopplysningene til de formål de er innhentet for, og for å utføre sine forpliktelser overfor ABC Synskirurgi. Forholdet til slike tredjeparter vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet for dine personopplysninger.

ABC Synskirurgi kan også utlevere personopplysningene dine til offentlige myndigheter, for eksempel for å overholde krav etter regnskapslovgivningen.

Utlevering av helseopplysninger skjer kun i den utstrekning det er tillatt etter helselovgivningen, som helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven. ABC Synskirurgi kan i enkelte tilfeller være forpliktet til å utlevere enkelte opplysninger fra journalen, for eksempel om en kunde med førerkort eller sertifikat for luftfartøy ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles.

7 Linker til andre nettsteder

Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. ABC Synskirurgi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

8 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene ABC Synskirurgi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt.

For opplysninger i journal kan det gjelde begrensninger i retten til å kreve redigering, retting og sletting.

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 1.

Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot ABC Synskirurgis behandling av personopplysninger med oss først.

9 Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på Nettsiden. Ved endringer i ABC Synskirurgis behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på Nettsiden og vi kan bruke dine kontaktopplysninger til å varsle deg om endringene.

10 Informasjonskapsler/COOKIES

ABC Synskirurgi bruker informasjonskapsler, såkalte cookies, på Nettsiden. Gjennom bruk av informasjonskapsler kan det samles inn informasjon om nettleseren din, IP-adressen din, og hva du foretar deg på Nettsiden, hvilke tredjepartsnettsteder som koblet deg til Nettsiden, søkeordene du skriver inn på Nettsiden, de bestemte sidene du besøker på Nettsiden, samt datoen for og varigheten av ditt besøk på Nettsiden.

ABC Synskirurgi bruker både varige og sesjonsbaserte informasjonskapsler. Varige informasjonskapsler lagrer en fil på datamaskinen din i lenger tid, for å huske om du har besøkt Nettsiden tidligere. Sesjonsbaserte informasjonskapsler lagres midlertidig i datamaskinens minne, og brukes for eksempel til å huske informasjon når du bestiller en synsundersøkelse. Sesjonsbaserte informasjonskapsler fjernes når du lukker nettleseren.

ABC Synskirurgi bruker informasjonskapsler for følgende formål:

i) For å behandle bestillinger av forundersøkelser;

ii) For å tillate kobling mot tredjepartstjenester, f.eks. Instagram og Facebook;

iii) I forbindelse med bruk av Google Analytics;

iv) For å forbedre din bruker opplevelse på Nettsiden;

v) For å tilpasse våre annonser som vises deg på tredjeparters nettsider;

vi) For statistikkformål, for eksempel for å forbedre innholdet på Nettsiden og for å tilpasse Nettsiden til besøkendes behov. Informasjonskapsler kan altså forbedre Nettsidens funksjonalitet til neste gang du besøker Nettsiden.

Du kan stille inn nettleserinnstillingene dine for å identifisere, slette og avslå videre bruk av informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dersom du velger å avslå bruk av informasjonskapsler, kan det føre til at funksjoner på Nettsiden ikke vil fungere.